De gemeenteraad heeft aangegeven geen bedenkingen te hebben ten aanzien van de (ver)bouwplannen van de eerste fase.

Op 29 mei jl. hebben de gemeente De Bilt en de eigenaar van De Kwinkelier de koopovereenkomst ondertekend voor de verkoop van het grasveld naast De Kwinkelier.

Het college is bereid een deel van de grond naast De Kwinkelier te verkopen om de uitbreiding en vernieuwing van De Kwinkelier mogelijk te maken.

Nieuwsoverzicht